آموزش و راهنمای استفاده از اپلیکیشن ریکو

همکار گرامی

سلام و امیدواریم حالتان خوب و ایام بکام باشد

آموزش‌های این صفحه با هدف استفاده بهتر شما از اپلیکیشن ریکو تهیه شده‌اند و متناسب با تغییراتی که در اپلیکیشن اعمال می‌کنیم، محتواهای این صفحه هم بروز می‌شوند.

باتشکر

درسنامه ویدئویی ریکولوژی

هر کدام از ابزارها و امکانات اپلیکیشن ریکو، بر پایه مفاهیم روانشناسی در ارتباطات و رفتار سازمانی توسعه داده شده‌اند. در درسنامه ویدئویی ریکولوژی، به زبان ساده و در مدت کوتاهی با برخی از این مفاهیم آشنا می‌شوید تا بتوانید از اپلیکیشن ریکو، بهتر و اثربخش‌تر استفاده کنید.

راهنمای ابزارهای ریکو

مطالعه محتواهای زیر به شما کمک می‌کند تا دقیقا بدانید از هر ابزار ریکو، چگونه استفاده کنید.