ریکو | پلتفرم منابع انسانی
منو موبایل

ریکو | پلتفرم منابع انسانی

ابزار فیدبک

ابزار بهبود مستمر عملکرد کاری

کارکنان به کمک ابزار فیدبک، می‌توانند نظرات همکاران‌شان را درباره فعالیت‌ها و اقدامات‌ خود جویا شوند. شما هم آن‌ها را به گرفتن بازخورد تشویق کنید تا به‌طور پیوسته خود را رشد دهند.

یکی از ویژگی‌های تیم‌های کاری قدرتمند این است که در روابط بین تیمی، فضای امنی برای نقد و گفتگو وجود دارد. این فضای امن، بستری است برای ارتباط موثر و گفتگوهای سازنده. اما وقتی از نقدکردن همکار صحبت می‌کنیم، تصور می‌شود که قرار است در جلسه کاری سنگینی، عملکرد کاری فصل گذشته او را بررسی کرد و نقاط قوت و ضعفش را نشان داد. سپس او رفته، برای بهترشدنش تلاش کند. در حالی‌که تغییر و رشد افراد، بهتر است در فرآیند و مسیری، آهسته، پیوسته و دوستانه پیش برود. همچنین، همیشه دسترسی به همه همکاران و برگزاری جلسه برای گرفتن فیدبک وجود ندارد. تصور کنید در یک جلسه ده نفره که اعضای مختلف سازمان در آن حضور دارند، مطلبی را ارائه کرده‌اید و بعد از بحث و بررسی، جلسه تمام می‌شود ولی شما نیاز دارید نظر برخی از افراد جلسه را در مورد ارائه خود بدانید. بر همین اساس، در ریکو، ابزار فیدبک یا بازخورد ایجاد شده است. برای درک اهمیت و سازوکار این ابزار در بهبود تجربه همکاری، توضیحات زیر را مطالعه کنید.

سازوکار ابزار فیدبک

در ریکو با ابزار ریکارت، هر کس، در هر زمانی می‌تواند از دیگران حُسن‌جویی کرده و بابت کاری قدردانی کند. با نمایش متن این قدردانی برای همه، گویی آن فرد از همکار یا همکارانش در جمع تشکر کرده است. به این شکل فرهنگ قدردانی در سازمان ترویج می‌شود.
اما ابزار فیدبک روی گرفتن بازخورد و نقد تمرکز دارد و ماهیت آن عمومی نیست و یک به یک است. به این صورت که از طرف سعید و به کمک ابزار فیدبک پیامی خصوصی به محمد ارسال می‌شود. در این پیام سعید از محمد می‌خواهد بابت فعالیت یا رفتار مشخصی که طی روز یا هفته انجام داده است، بازخورد داده و پذیرای نقدش باشد. در این حالت شان انسانی کارکنان نیز در نظر گرفته می‌شود.

مزیت‌های استفاده از ابزار فیدبک

ابزار فیدبک امکان ویژه‌ای است که می‌تواند به ترویج فرهنگ نقدپذیری در سازمان‌ها کمک کند. بکارگرفتن این رویه، مزیت‌های زیر را برای ارتباطات سازمانی در پی دارد:

  1. تخریب و عیب‌جویی جایش را به بازخورد و نقد می‌دهد؛ و در هر بازخوردی شاهد بیان همزمان نقاط قوت و قابل بهبود هستیم.
  2. وقتی کسی در پی گرفتن بازخورد از فردی دیگری است، ذهن او برای دریافت نظرات بسیار پذیراست و گارد خاصی ندارد. به این روش فرد بازخورددهنده با امنیت روانی بهتری می‌تواند نقدش را بیان کند. به عبارت دیگر در سازمان این نگرش ترویج می‌شود که ما زمانی مجاز به اظهارنظر درباره فعالیت‌های فرد دیگری هستیم، که خود او از ما بخواهد. زیر اثربخشی این نقد بسیار بیشتر است.
  3. در هر بازخورد روی یک موضوع محدود و قابل تغییر گفتگو می‌شود؛ و فرد بازخوردگیرنده، می‌تواند بر مبنای آن، روش و شیوه‌اش را اندکی بهبود ببخشد که بار اجرایی و روانی سنگینی روی او ندارد. حتی ممکن است براساس بازخوردی که می‌گیرد، بر درستی مسیری که پیش رفته است، مطمئن شود.

تمام بازخوردها در طول دوران همکاری افراد با سازمان، در داشبورد همکاران برای بازخوانی‌های بعدی آن‌ها آرشیو می‌شود. با تداوم این مسیر، شاهد ارتباطات درون تیمی سازنده‌تری هستیم که به رشد فردی و سازمانی کمک می‌کند.

درخواست دمو و مشاوره رایگان

برای آشنایی بیشتر با پلتفرم ریکو و امکان‌سنجی پیاده‌سازی آن در سازمان شما، به لینک زیر رفته و درخواست دمو دهید. ما طی یک روز کاری برای هماهنگی برگزاری جلسه با شما تماس می‌گیریم.

آخرین مقالات بلاگ