ریکو | پلتفرم منابع انسانی
منو موبایل

ریکو | پلتفرم منابع انسانی

برچسب فیدبک - ریکو | پلتفرم منابع انسانی

بازخورد یا فیدبک چیست؟

بازخورد یا فیدبک چیست؟ بازخورد (فیدبک) اطلاعاتی است که به یک فرد یا گروه ارائه می‌شود تا تاثیر رفتار و […]

6 دقیقه مطالعه مشاهده

بازخورد ( فیدبک ) را چگونه در سازمان توسعه دهیم؟

بازخورد ( فیدبک ) را چگونه در سازمان توسعه دهیم؟ واکنش ما در قبال بازخورد ها آیا از اثرات بازخورد […]

6 دقیقه مطالعه مشاهده