ریکو | پلتفرم منابع انسانی
منو موبایل

ریکو | پلتفرم منابع انسانی

برچسب رهبری مشفقانه - ریکو | پلتفرم منابع انسانی

ضریب شرافت DQ: Decency Quotient

ضریب شرافت (DQ: Decency Quotient) مدیران سازمان هر روز تصمیمات بزرگ و کوچکی می‌گیرند که بر کارمندان، مشتریان و حتی […]

5 دقیقه مطالعه مشاهده

رهبری مشفقانه به چه معنا است؟

 رهبری مشفقانه به چه معنا است؟ همان‌طور که می‌دانید در دو سال اخیر ویروس کوید-19 فشار روانی زیادی را به […]

6 دقیقه مطالعه مشاهده