ریکو | پلتفرم منابع انسانی
منو موبایل

ریکو | پلتفرم منابع انسانی

برچسب امی ادمونسون - ریکو | پلتفرم منابع انسانی

کار تیمی و امنیت روانشناختی (یافته ­های گوگل)

تیم­ های کارامد یک الگوریتم جادویی نیستند. اعتمادداشتن، هدف از کار، تأثیرگذاری کار و مهم­تر از همه امنیت روانی: احساس […]

2 دقیقه مطالعه مشاهده