ریکو | پلتفرم منابع انسانی
منو موبایل

ریکو | پلتفرم منابع انسانی

برچسب ارزش‌ها

ابزار تقویت پایبندی به فرهنگ سازمانی

براساس ارزش‌ها و شایستگی‌های سازمانی، برچسب‌هایی طراحی کنید که کارکنان هنگام قدردانی از یکدیگر از آن‌ها استفاده کنند. میزان استفاده از این ریکارت‌ها به شما نشان می‌دهد کارکنان به کدام ارزش‌های سازمانی پایبندتر هستند.

هر وقت همکاران قصد دارند به کمک ابزار ریکارت، از یکدیگر قدردانی کنند، به وسیله برچسب‌ها می‌توانند مشخص کنند که به طور ویژه آن قدردانی بابت پایبندی همکار به کدام‌یک از ارزش‌های سازمان است.

این برچسب‌ها در بخش داشبورد ادمین از سوی مدیران منابع انسانی یا مدیران ارشد سازمان براساس فرهنگ و ارزش‌های سازمانی تعریف می‌شوند. مثلا فرض کنید در مجموعه شما، موارد زیر جزء ارزش‌های مهم فرهنگ سازمانی هستند:

  1. مسئولیت‌پذیری
  2. وقت‌شناسی
  3. صداقت
  4. خوش‌رویی
  5. خلاقیت

شما متناسب با هر کدام از این ارزش‌ها برچسب‌ها طراحی کرده و در پلتفرم تعریف می‌کنید. کارکنان هنگام قدردانی از همکارشان، مناسب‌ترین برچسب را انتخاب کرده و ارسال می‌کنند.

کاربرد برچسب‌ها در تقویت فرهنگ سازمانی

پس از مدتی با مراجعه به داشبورد هوشمند ریکو در می‌یابید کارکنان شما به کدام‌یک از ارزش‌های سازمانی پایبند بوده و به کدام‌یک کمتر. این داده‌ها به شما نشان می‌دهد نقاط قوت و ضعف فرهنگ سازمانی کجاست تا متناسب با آن بهترین تصمیم را بگیرید. همچنین در داشبورد هوشمند، سفیران هر ارزش را در سازمان شناسایی می‌کنید. مثلا خانم مرادی براساس ریکارت‌هایی که از سوی همکارنش دریافت کرده است، سفیر خلاقیت در سازمان است. با دانستن همین نکته درباره خانم مرادی، می‌توانید در سازمان امکانات بهتری برای رشد خلاقیت او فراهم کنید و دیگران می‌توانند بدانند از نظر سازمان، یک فرد خلاق چگونه است (role model خلاقیت). آیا این کار به بهبود عملکرد خانم مرادی و افزایش احساس تعلق سازمانی‌اش کمک نمی‌کند؟ آیا در دیگران ایجاد انگیزه نمی‌کند تا تلاش کنند مشابه خانم مرادی شوند؟
همچنین در داشبورد هوشمند، سفیران هر ارزش را در سازمان شناسایی می‌کنید. مثلا خانم مرادی براساس ریکارت‌هایی که از سوی همکارنش دریافت کرده است، سفیر خلاقیت در سازمان است. با دانستن همین نکته درباره خانم مرادی، می‌توانید در سازمان امکانات بهتری برای رشد خلاقیت او فراهم کنید و دیگران می‌توانند بدانند از نظر سازمان، یک فرد خلاق چگونه است (role model خلاقیت). آیا این کار به بهبود عملکرد خانم مرادی و افزایش احساس تعلق سازمانی‌اش کمک نمی‌کند؟ آیا در دیگران ایجاد انگیزه نمی‌کند تا تلاش کنند مشابه خانم مرادی شوند؟

درخواست دمو و مشاوره رایگان

برای آشنایی بیشتر با پلتفرم ریکو و امکان‌سنجی پیاده‌سازی آن در سازمان شما، به لینک زیر رفته و درخواست دمو دهید. ما طی یک روز کاری برای هماهنگی برگزاری جلسه با شما تماس می‌گیریم.

آخرین مقالات بلاگ