ریکو | پلتفرم منابع انسانی
منو موبایل

ریکو | پلتفرم منابع انسانی

ریکو؛ همراه لحظه‌های همکاری

ریکو چگونه به بهبود عملکرد کاری و افزایش دلبستگی کارکنان شما کمک می‌کند؟

افزایش دلبستگی کارکنان

با قدردانی مستمر و لحظه‌ای کارکنان، احساس تعلق آن‌ها را به سازمان‌تان افزایش دهید.

تقویت فرهنگ سازمانی

با ترویج ارزش‌ها، کدهای رفتاری و مبتنی بر بازخورد موثر، فرهنگ مجموعه خود را تقویت کنید.

مدیریت تجربه کارکنان

با جمع‌آوری و تحلیل اطلاعات، برای بهبود تجربه همکاری بهترین تصمیمات را بگیرید.

ریکو؛ همراه لحظه‌های همکاری

ریکو پلتفرمی است که به کمک آن می‌توانید با قدردانی مستمر و لحظه‌ای کارکنان، احساس تعلق آن‌ها را به یکدیگر و سازمان افزایش دهید؛ فرهنگ سازمانی‌تان را مبتنی بر ارزشها و به اتکای بازخوردهای موثر تقویت کرده و با بهبود تجربه همکاری، شاهد عملکرد بهتر باشید. هر کدام از ابزارهای ریکو بر پایه مفاهیم بنیادین روانشناسی صنعتی، طراحی رفتار و مدیریت تجربه کارکنان توسعه داده شده است.

15+ شرکت قدرشناس
1500+ همکار قدردان
9000+ ثبت حال همکاران
21000+ قدردانی از همکاران
160000+ امتیاز استفاده‌شده

ترویج فرهنگ قدردانی در سازمان

منظور ما از قدردانی، صرفا تشکر نیست؛ بلکه نگاهی فراتر از آن داریم. کارکنان نیاز دارند تا شنیده شوند؛ احساس کنند که عملکردشان دیده می‌شود؛ و مستقل از شغل‌شان، به عنوان یک فرد، علایق و نیازهایشان مورد توجه واقع می‌شود و به سازمان متصل هستند. در این صورت است که تعلق سازمانی بیشتری خواهند داشت، عملکرد بهتری از خود به جای می‌گذارند و سازمان، نرخ ماندگاری بیشتری را تجربه خواهد کرد.

آخرین مقالات بلاگ

بازخوردهای ریکو

سازمان‌های قدردان درباره ریکو چه می‌گویند؟

برخی از مشتریان ما